Upis februarske klase Panjković Akademije
je u toku. Da li ste se odlučili koju vrstu obuke želite
da pohađate u našem edukativnom centru?

Panjković akademija je obrazovna institucija u kojoj se realizuju
svi nivoi obrazovanja i usavršavanja.